Timpendlare.se
Senaste nytt
2018-05-11
Kalendern uppdaterad med nytt pendlarmöte
2018-05-07
Resultat av 2017 års Mälarbanans enkät publicerad på hemsidan
2018-03-29
Verksamhetsberättelse för 2017 publicerad på hemsidan
2018-03-29
Rapport från hearing med näringsdepartementet
2017-11-29
Remissvar från TIM-Pendlare på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns nu att ladda ned
2017-11-21
Öppet brev från föreningen till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland finns nu att ladda ned
Se alla nyheter
Kalender
2018-05-21
Välkomna till ett öppet pendlarmöte riktat mot arbetspendlare som åker sträckan Uppsala-Stockholm

Senaste nytt

2018-03-29

Så här tyckte pendlarna om ersättningstrafiken för Mälarbanan 2017 - unik enkätundersökning av pendlare för pendlare

Föreningen TIM-pendlare genomförde 2017 till sina medlemmar en enkätundersökning kring upplevelser av kvaliteten i av ersättningstrafiken på Mälarbanan under sommaren 2017. Denna gång ställdes även frågor gällande förväntar om användning av Movinogo.

Föreningen redovisar nu resultatet till berörda pendlare och intressenter. Enkäterna har utformats så att även fria kommentarer kan lämnas, varpå pendlarnas egna upplevelser belyses.

Pendlarenkät Sommar 2017

2018-03-29

Verksamhetsberättelse fär 2017

Läs mer

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2017 i pdf-format att ladda ner och läsa.

2018-03-29

Rapport från hearing med näringsdepartementet

Läs mer

Efter föreningens remissvar till trafikverkets Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 fick föreningen inbjudan att träffa näringsdepartementet och presentera våra synpunkter. Beskrivning av mötet kan laddas ned genom att klicka på Hearing med näringsdepartement 2018-01-31.

2017-11-29

Remissvar från TIM-Pendlare på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns nu att ladda ned

Läs mer

Föreningen har lämnat remissvar till Trafikverket på den nya nationella planen. Föreningen riktar tack till Resenärsforum och SJ som varit ett bra stöd under remiss arbetet. Ladda ned svaret genom att klicka på Remissvar från TIM-Pendlare 2017-11-29.

2017-11-21

Öppet brev till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland om dåliga möjligheter att pendla

Läs mer

Föreingen deltog nyligen i Fagersta på det möte gällande att direkttåget in mot Stockholm tas bort i nästa tidtabell. En lärdom föreningen drog från mötet är att det finns anledning att misstänka kunskapsbrister om var ansvaret vilar för att trafiken har så dåliga anslutningar i Västerås och varför Movingo inte gäller för bergslagspendeln. För att komma till rätta med situationen skriver därför föreningen nu ett öppet brev till Tåg i Bergslagen och Region Västmanland där vi uppmanar ansvariga politiker att ta ansvar för situationen och ge bättre möjligher att pendla in mot Stockholm.
Öppet brev (pdf)
Rapport från pendlarmöte 20171027 (pdf)
Pressmeddelande (pdf)

2016-11-11

Så här tycker pendlarna om regionaltågstrafiken i Mälardalen - unika enkätundersökningar i 4-delar av pendlare för pendlare

Föreningen TIM-pendlare har under åren 2012 -2016 till sina medlemmar gått ut med egna enkätundersökningar kring upplevelser av kvaliteten i regionaltågtrafiken i Mälardalen (TiM) samt hur banavstängningarna fungerat.

Detta omfattande materiel har nu utvärderats, sammanställts, och delges nu berörda pendlare och intressenter. Enkäterna har utformats så att även fria kommentarer kan lämnas, varpå pendlarnas egna upplevelser för första gången belyses.

Pendlarenkät November 2012
Pendlarenkät April 2014
Pendlarenkät Banavstängningen Mälarbanan vecka 15 & 16 i April 2015
Pendlarenkät Banavstängning Mälarbanan sommar 2016

2015-02-09

Rapport: Verkliga förseningar för tågpendlare

Officiellt statistik om punktlighet är förskönande och döljer omfattningen av de verkliga förseningar som resenären drabbas. Föreningens undersökning visar att med mer rättvisa sätt att mäta blir omfattningen av förseningarna mer som varje dag resenärerna betydligt större. Föreningens rapport: Verkliga förseningar för tågpendlare finns att ladda ner och läsa som pdf dokument.

Se tidigare nyheter

Webbplatsen för föreningen TIM-pendlare

Webbansvarig: Per-Anders Staav